Ubezpieczenia turystyczne

U

Oferta ubez­pieczeń turystycznych

  • Koszty leczenia za granicą
  • Ubez­piecze­nie następstw nieszczęśli­wych wypad­ków (NNW)
  • Ubez­piecze­nie odpowiedzial­ności cywilnej, (OC)
  • Ubez­piecze­nie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego w kraju i za granicą.