Nasze placówki

Ubez­pieczenia Pszczyna

tel. 32 210 50 11

pon. 7.3017.00

wt.-pt. 7.3016.00

ul. 3-​go Maja 10, 43200 Pszczyna

pszczyna@szuster.info

www​.szuster​.info

TU Allianz Pol­ska SA Agencja Wyłączna

tel. 32 210 20 50

ul. Pias­towska 8, 43200 Pszczyna

biuro@allianz.pszczyna.pl

www​.allianz​.pszczyna​.pl