Markę Gothaer zastępuje Wiener

4 lata temu

Od 28 lutego 2019 roku Gothaer jest częś­cią aus­tri­ack­iej Vienna Insur­ance Group.

Poprzed­nia marka:

Wiener

Od lipca wys­tępuje już pod szyl­dem Wiener TU S.A. Vienna Insur­ance Group. Zmieniła się nie tylko nazwa, ale także logo – Gothaer przy­wdział pomarańczowo-​niebieskie barwy.

Wiener

W 2018 roku Gothaer osiągnął reko­r­dowy wzrost i ze znakomi­tym wynikiem finan­sowym wstąpił w szeregi Vienna Insur­ance Group.

Vienna Insur­ance Group jest sta­bliną marką, której korze­nie się­gają 1824 roku Obec­nie grupa dąży do osiąg­nię­cia 10% udzi­ału na pol­skim rynku.

Polisy zaku­pi­one pod szyl­dem Gothaer pozostają w mocy zgod­nie z zawartą umową. Szkodę zgło­sisz już w Wiener TU S.A. Vienna Insur­ance Group.

Więcej o ubez­pieczeni­ach Wiener

Kon­takt