Bezpośrednia Likwidacja Szkód

6 lat temu

Zakłady ubez­pieczeń, które pod­pisały umowę o współpracy w bezpośred­niej lik­widacji szkód obsługują szkody swoich klien­tów z OC sprawcy.

Jeśli posi­adasz OC swo­jego pojazdu w PZU, War­cie, HDI, Ergo Hes­tii, Gothaer, Uniqę, Axę, Con­cordię, Avivę i jesteś poszkodowanym w wypadku dro­gowym, zami­ast ubie­gać się o odszkodowanie w zakładzie ubez­pieczeń sprawcy szkody, możesz zgłosić się do swo­jego ubez­pieczy­ciela. Twój ubez­pieczy­ciel zlik­widuje szkodę, a następ­nie odzyska ponie­sione koszty za zakładu ubez­pieczeń sprawcy kolizji.

Obec­nie sys­tem BLS obe­j­muje następu­jące towarzystwa ubez­pieczeniowe: PZU, Wartę, HDI, Ergo Hes­tię, Gothaer, Uniqę, Axę, Con­cordię, Avivę. Więcej o bezpośred­niej lik­widacji szkód:

www.più.org.pl/public/upload/ibrowser/BLS/Prezentacja_na_czym_polega_BLS.pdf