Promocyjne zniżki w AC

6 lat temu

Osoby nie posi­ada­jące zniżek w ubez­piecze­niu auto­casco mogą obec­nie sko­rzys­tać z pro­mocji w AC.

Posi­ada­jąc zniżki w ubez­piecze­niu OC posi­adaczy pojazdów mechan­icznych otrzy­mu­jesz zniżkę w autocasco:

PZU SA
60% w OC40% w AC

STU Ergo Hes­tia SA
60% w OC40% w AC
60% zniżki w OC dosta­jesz po trzech lat­ach ubez­pieczenia bez szkody

TuiR Allianz Pol­ska SA
58% w AC „na dzień dobry”
60% zniżki w OC dosta­jesz po dwóch lat­ach ubez­pieczenia bez szkody

Korzys­ta­jąc z pro­mocji w ubez­piecze­niu AC – otrzy­mu­jesz zniżkę, na którą wcześniej trzeba było pra­cować szereg lat, gwarancję jej utrzy­ma­nia przy kon­tynu­acji ubez­pieczenia oraz przy ubez­pieczeni­ach kole­jnych samochodów.

Sprawdź naszą ofertę autocasco !