Zniżki w ubezpieczeniu samochodu

7 lat temu

Pro­mo­cyjne zniżki w AC

Osoby nie posi­ada­jące zniżek w ubez­piecze­niu auto­casco mogą obec­nie sko­rzys­tać z pro­mocji w AC.

Posi­ada­jąc zniżki w ubez­piecze­niu OC posi­adaczy pojazdów mechan­icznych otrzy­mu­jesz zniżkę w autocasco:

  • w PZU SA: za 60% w OC otrzy­mu­jesz 40% w AC
  • w STU Ergo Hes­tia SA: za 60% w OC otrzy­mu­jesz 40% w AC
  • w TUiR Allianz Pol­ska SA: za 60% w OC otrzy­mu­jesz 58% w AC

Korzys­ta­jąc z pro­mocji w ubez­piecze­niu AC – otrzy­mu­jesz zniżkę, na którą wcześniej trzeba było pra­cować szereg lat, gwarancję jej utrzy­ma­nia przy kon­tynu­acji ubez­pieczenia oraz przy ubez­pieczeni­ach kole­jnych samochodów.

Szy­bkie zniżki w OC

Niek­tóre zakłady ubez­pieczeń przyz­nają klien­tom 60% zniżki w OC już po roku lub po dwóch lat­ach ubez­pieczenia bez szkody, co oznacza, że na rabat w ubez­piecze­niu nie musisz pra­cować sześć lub osiem lat jak dawniej.

Sprawdź ile masz zniżki w OCAC!